بازاریابی میدانی

بازاریابی میدانی عبارت است است از برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای بازاریابی و فروش به صورت رو در رو و مستقیم در مکانهایی که مخاطب حضور فیزیکی  دارد. در این روش  با بکار گیری نیروی انسانی آموزش دیده ابتدا مشتری را با محصول و خصوصیات و مزایای آن اشنا نموده و متعاقباً بر تصمیم گیری خرید مشتری تاثیر گذاشته و   تجربه ای خوب و بیاد ماندنی از برند به وی منتقل می نماید.

 در یک برداشت کلی، تمامی طبقات بازاریابی میدانی ، فرصتی را برای امتحان، آزمایش یا توضیح فواید یکسری کالا یا خدمات فراهم می کنند.

ماهیت این پروژه، تشویق مصرف کننده برای تست کردن یک نمونه کالا یا دیدن آن می باشد.

روشهای انجام پروژه های بازاریابی میدانی

معرفی و تست محصول (Sampling & Demonstration)

بازارپردازی (Merchandising)

فروش (Sales Animation)

برگزاری نمایشها ، رویدادهای بازاریابی (Road Shows, Marketing Events)

نصب آیتمهای تبلیغاتی در فروشگاه (P.O.S Installation)

نتایج قابل انتظار:

ترویج محصول

ارتقاء سطح آگاهی مصرف کننده از محصول به صورت تعاملی

معرفی و لانچ محصول یا معرفی مجدد آن

ارائه مستمر و یا دوره ای محصول در محل های مشخص به منظور اطمینان از ایجاد آگاهی در بازار مرتبط.

افزایش فروش

ایجاد فرصت برای دسترسی به واکنش مشتری

ارائه نیمرخی از محصول

نمایش درون فروشگاهی

نمایش در آستانه فروشگاه