مشاوره بازاریابی

این خدمت به صورت حضوری و غیر حضوری و با تعیین وقت قبلی قابل دسترسی است. در مشاوره بازاریابی پس از بیان مسئله و بررسی اجمالی از وضعیت کسب و کار یا محصول مشتریان ، راهکارهای بازاریابی به صورت عملی و حرفه ای ارائه می گردد. جلسات مشاوره بازاریابی بسته به تمایل مشتری از ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت به صورت حضوری صورت می پذیرد.

کسب و کارهایی که در فروش خود دچار ضعف یا بحران هستند می توانند از خدمات مشاوره بازاریابی گروه دیدگاه بهره مند گردند. در بخش خدمات مشاوره فروش استراتژی ها و تاکتیک های فروش با توجه به نوع صنعت و بازار مشتری ارائه و تجویز می گردد. علاوه بر مشاوره پژوهش بازاریابی ، تحلیل آماری و آنالیز داده های بازاریابی و فروش ، پژوهش های بازاریابی و مدلسازی داده ها نیز توسط نرم افزارهای آماری صورت می پذیرد.

همچنین آنالیز داده های فروش ، پیش بینی فروش و نحوه استفاده از این تحلیل در کسب و کار به مشتری ارائه خواهد شد. بر اساس نیاز هر کسب کار خدمات زیر ارائه می گردد :

طرح کسب و کار (Business Plan)

طرح بازاریابی (Marketing Plan)

استراتژیهای قیمت گذاری (Pricing Strategies)

برنامه ریزی معرفی محصول جدید (Introduction new product planning)